1

Exportdirectory

V.I.R.I.B.U.S. d.o.o.

Kratki opis tvrtke

Tvrtka V.I.R.I.B.U.S. d.o.o. osnovana je 1994.g. Bavi se proizvodnjom, preradom i prodajom mlađi i konzumne žive ribe, te čišćenjem, filetiranjem, pakiranjem i dimljenjem ribe. Proizvodnja pastrve odvija se na dva objekta Gračanskom ribnjaku u Zagrebu i ribnjaku "Krčić" u Kninu. Više na www.viribus.hr

Što imamo u ponudi

  • Pastrva Dimljeno Živo Smrznuto
1 3 4